Det Norske Studentersamfund (DNS) leter etter ny formand og to nye styremedlemmer.

Formand

Om vervet

Som formand er du DNS’ styreleder, og er organisasjonens fremste leder innad og representant utad. Formand står direkte ansvarlig for driften av DNS overfor medlemsmøtet, som er organisasjonens øverste organ. Dette ansvaret utøves i tett samarbeid med Direktør og resten av DNS-styret. Som styreleder har Formand overordnet ansvar for at styret arrangerer medlemsmøter, søker om økonomiske midler, er saksbehandlere for budsjett og strategidokumenter, tar store økonomiske avgjørelser og sørger for at foreningen følger lover og retningslinjer pålagt av medlemsmøtet. Formand har også en viktig rolle i driften av DNS’ hjem på Majorstua, som styremedem i Chateau Neuf AS. Organisasjonserfaring, særlig styreerfaring , vil være en stor fordel for utøvelsen av vervet.

Oppgaver

Formandens oppgaver består blant annet av:
– Overordnet ansvar for organisasjonen i sin helhet
– Kan forplikte Studentersamfundet utad til økonomiske og juridiske disposisjoner
– Følge opp resten av styret og administrasjonen
– Være studentersamfundets ansikt utad ovenfor presse og samarbeidspartnere
– Sitte som styremedlem av Chateau Neuf AS
– Holde kontakten med Oslos utdanningsinstitusjoner, CNAS, Velferdstinget i Oslo og Akershus, Oslo kommune, Griseordenen, m.m.

Du får:

Du får en sentral rolle i å gjøre DNS og Chateau Neuf til Oslos beste studentsted! Som Formand får du en helt unik innsikt i foreningsliv, student-Oslo og i HM Grisens tradisjoner. Vervet innebærer mye moro og ansvar, med vil gi nyttig erfaring for senere arbeidsliv. Du vil også lede en forening med mer enn 200 års historie bak seg, og kunne ha sterk innflytelse på hvilken retning DNS skal ta i årene som kommer.

Styremedlem

Om vervet

Som styremedlem er du en del av DNS’ styre. Styret er det sentrale styrende organ med ansvar for at Chateau Neuf, DNS’ hjem på Majorstua, drives slik Oslos studenter ønsker. Styret jobber tett med Direktør og står ansvarlig for driften overfor medlemsmøtet som er DNS’ øverste organ. Som en del av styret har man ansvar for en del ledd i organisasjonen slik som å arrangere medlemsmøter, søke om økonomiske midler, være saksbehandlere for budsjett og strategidokumenter, ta store økonomiske avgjørelser og sørge for at foreningen følger de lover og retningslinjer pålagt av medlemsmøtet.

Oppgaver

– Å være ansvarlig for Studentersamfundet på vegne av medlemmene.
– Utarbeide handlingsplan og budsjetter.
– Representasjon utad, overfor presse, samarbeidspartnere, utdanningsinstitusjoner, vennesamfunn og i forhandlinger.
– Arrangere, samt rapportere til, medlemsmøtene.
– Tilrettelegge for at Direktør og Ledelsen kan drifte huset på best mulig måte.
– Sørge for sunn økonomi for foreningen som muliggjør studentenes visjon for Chateau Neuf.
– Legge til rette for mest og best mulig studentaktivitet for alle Oslos studenter.

Du får:

Du får være med å gjøre DNS og Chateau Neuf til Oslos beste studentsted! Som styremedlem vil du få en helt unik innsikt i foreningsliv, student-Oslo og i HM Grisens tradisjoner. Vervet innebærer mye moro og ansvar, med vil gi nyttig erfaring for senere arbeidsliv og du vil jobbe for en forening med mer enn 200 års historie bak seg og kunne ha innflytelse på hvilken retning DNS skal ta i årene som kommer.

Mer informasjon om vervene finnes her.

Vi søker etter deg som brenner for studentlivet og studentkulturen. Det er en fordel, men ikke
nødvendig om du har erfaring innen studentpolitiske organer eller foreningsvirksomhet.

Ønsker du å stille til vervet?

For å stille til valg registrerer du ditt kandidatur her innen 22. april
Vervene velges av medlemsmøtet 9. mai.